Bộ Barbell Thẳng

37.500.000

Gía đỡ và 10 thanh tạ barbell thẳng với nhiều khối lượng khác nhau từ thấp đến cao

Bộ Barbell Thẳng-0
Bộ Barbell Thẳng

37.500.000