Labrada Lean Body MRP Shake 30 serving

1.750.000

Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho gymer với 35g protein cao cấp, 6g BCAA, 6g Glutamine cùng nhiều vitamin khoáng chất..

Khối lượng tịnh: 2100g/ 30 lần dùng

Hương vị: Strawberry, Vanilla, Chocolate

Nhà sản xuất: Labrada, Mỹ

Nhập khẩu độc quyền bởi BBT

Lean Body MRP
Labrada Lean Body MRP Shake 30 serving

1.750.000