19.000.000

Barbell - Tạ đòn

Bộ Barbell Cong

37.500.000

Barbell - Tạ đòn

Bộ Barbell Thẳng

37.500.000

Bench - Power Rack

DELUXE FLAT / INCLINE BENCH

24.000.000
10.000.000

Bench - Power Rack

EVOLUTION MULTI-PURPOSE BENCH

22.000.000

Bench - Power Rack

EVOLUTION POWER CAGE (CPR-265)

43.000.000

Bench - Power Rack

Flat Bench (CFB-305)

6.000.000

Giá để tạ

Giá tạ dumbbell DR001

6.000.000

Bench - Power Rack

MINI AB BENCH

11.000.000

Bench - Power Rack

PRO-XL Power Rack (PXLS-7930)

90.000.000