Evolution Vkr / Chin / Dip / Ab Crunch / Push-Up Training Tower (CCD-347)

27.000.000

Thiết kế mang đến lợi ích hoàn hảo cho chủ đầu tư, vừa tiết kiệm không gian phòng, tối đa bài tập và tiết kiệm chi phi mua sắm thiết bị tập luyện – CCD-347 giúp bạn tập xà đơn xà kép, đá bụng, gập bụng, hít đất,…cực kì hiệu quả – Thiệt kế nhiều tay cầm để bạn dễ dạng lựa chọn bài tập – Đồng thời còn có đệm hỗ trợ tập luyện thoải mái.

Evolution Vkr / Chin / Dip / Ab Crunch / Push-Up Training Tower (CCD-347)-0
Evolution Vkr / Chin / Dip / Ab Crunch / Push-Up Training Tower (CCD-347)

27.000.000