Bộ Barbell Cong

37.500.000

Giá đỡ và 10 thanh tạ barbell đầy đủ khối lượng từ thấp đến cao

Bộ Barbell Cong-0
Bộ Barbell Cong

37.500.000