PROFORMANCE PLUS 5-STATION JUNGLE GYM (PPMS-5000)

400.000.000

Hệ thống mô-đun có thể tùy chỉnh bao gồm năm mô-đun tập thể dục: Lat Pulldown, Low Row, Pull-Up Station và (2) mô-đun Điều chỉnh Cao / Thấp – Năm trạm độc lập cho phép nhiều người dùng tham gia. Tiết kiệm không gian và chi phí đầu tư cho chủ phòng – Cung cấp nhiều bài tập đa dạng, tập luyện toàn thân trên cùng 1 thiết bị.

PROFORMANCE PLUS 5-STATION JUNGLE GYM (PPMS-5000)-0
PROFORMANCE PLUS 5-STATION JUNGLE GYM (PPMS-5000)

400.000.000