Duy Nguyễn Gym Phổ tầng 2 – Leverage

0

Kế tiếp sau Gym Phổ tầng 1, Duy Nguyễn GYM Phổ bước sang tầng thứ 2 (Tuần 4-8) với hệ thống bài tập kết hợp cùng với các loại máy LEVERAGE

Duy Nguyễn GYM Phổ Tầng 2 - Tập nâng cao cùng hệ thống máy LEVERAGE
Duy Nguyễn Gym Phổ tầng 2 – Leverage

0

Mã: GA002 Danh mục: ,