Sole F63 – Máy Chạy Bộ Gia Đình Home Gym Đẳng Cấp

25.000.000

F63 “Máy chạy bộ tốt nhất trong tầm giá” và “Mang lại lợi ích khó tin” bởi nhiều người tiêu dùng và tạp chí. SOLE sử dụng các linh kiện tốt nhất, 10 chương trình tập luyện tim mạch và đốt mỡ.

Sole F63 - Máy Chạy Bộ Gia Đình Home Gym Đẳng Cấp-0
Sole F63 – Máy Chạy Bộ Gia Đình Home Gym Đẳng Cấp

25.000.000