Proformance Plus Lat Pulldown (PPL-935)

1

  • Dễ dàng điều chỉnh, sử dụng tiện lợi.
  • Thiết bị tập luyện chuyên nghiệp cho vùng cơ lưng xô.
  • Thiết bị tập luyện chuyên nghiệp cho vùng cơ lưng xô.
  • Không chỉ tác động đến sâu đến các nhóm cơ bắp, máy còn có nhiều mức độ luyện tập khác nhau, thách thức khả năng tập luyện cũng như sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn.
Proformance Plus Lat Pulldown (PPL-935)-0
Proformance Plus Lat Pulldown (PPL-935)

1