Abdominal Crunch – Máy Tập Bụng TuffStuff USA High End

1

Sản xuất tại Hoa Kỳ với vật liệu cao cấp. Thiết kế độc đáo không cần điều chỉnh cánh tay chuyển động. Ghế xoay 5 vị trí điều chỉnh chốt kéo dễ dàng để tác động toàn bộ cơ bụng. Xoay ba điểm đồng thời di chuyển vai và đầu gối gần nhau hơn để cải thiện kích hoạt vùng bụng dưới.

Abdominal Crunch – Máy Tập Bụng TuffStuff USA High End-0
Abdominal Crunch – Máy Tập Bụng TuffStuff USA High End

1