PROFORMANCE PLUS OLYMPIC INCLINE BENCH (PPF-708)

35.000.000

Olympic Incline Bench (PPF-708) rất hiệu quả để tập cơ ngực trên và vai – Một thiết bị giúp bạn cảm nhận cơ và tập luyện xây dựng phần thân trên hoàn hảo – Máy nhập khẩu từ Mỹ chất lượng đẳng cấp.

PROFORMANCE PLUS OLYMPIC INCLINE BENCH (PPF-708)-0
PROFORMANCE PLUS OLYMPIC INCLINE BENCH (PPF-708)

35.000.000