THOL Leverage Seated Dips GL009

25.000.000

Khung máy chắc chắn, nước sơn đen bóng cao cấp, đệm da êm ái tập nặng nhẹ nhàng đẳng cấp gym 5 sao

THOL Leverage Seated Dips GL009 - Tay sau săn chắc mạnh mẽ
THOL Leverage Seated Dips GL009

25.000.000