Dây nhảy THOL J001 cardio đốt mỡ nhanh

80.000

THOL Jump Rope – Dây nhảy chuyên dụng, đẳng cấp của THOL

Dây nhảy cao cấp THOL, săn chắc bắp chân, cardio nhiều đốt mỡ đã hơn
Dây nhảy THOL J001 cardio đốt mỡ nhanh

80.000