PROFORMANCE PLUS BICEPS CURL (PPL-920)

57.000.000

Biceps Curl là bài tập cuốn tạ tập cơ tay trước, được đánh giá là bài tập rèn luyện sức mạnh rất tốt cho cơ tay trước và mang lại nhiều lợi ích cho người dùng – Tập tay trước với máy Biceps Curl khá đơn giản, máy thiết kế có quỹ đạo sẵn giúp người dùng dễ dàng tập luyện – Thiết bị được nhập khầu từ Mỹ chất lượng đẳng cấp.

PROFORMANCE PLUS BICEPS CURL (PPL-920)-0
PROFORMANCE PLUS BICEPS CURL (PPL-920)

57.000.000