Dép đi trong nhà THOL thời trang duyên dáng, được làm nguyên liệu cao cấp, chất lượng bền bỉ, mang thoải mái êm chân.