Máy tập thể hình, tạ khối THOL được thiết kế hoàn hảo với chất lượng vượt trội, đẳng cấp hàng đầu từ khung máy, nước sơn, phụ kiện đến khả năng vận hành tốt

Bio-Arc Series

Bio-Arc Biceps Curl

85.000.000

Bio-Arc Series

BIO-ARC LEG EXTENSION

85.000.000

Bio-Arc Series

BIO-ARC MID ROW

85.000.000

Bio-Arc Series

BIO-ARC TRICEPS DIP

85.000.000
43.000.000
100.000.000
101.000.000