Phụ kiện Boxing

Bao tay boxing da THOL G006

1.000.000
Giảm giá!
350.000
500.000

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L001

120.000

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L003

200.000
250.000

Đẩy ngực - Đẩy vai

Dây quấn cổ tay THOL W002

200.000

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ dán THOL RPC4005

350.000

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ loại dày THOL RPC4008

300.000

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ loại mỏng THOL RPC4003

300.000

Phụ kiện Boxing

Quần Kickboxing THOL CL008

450.000

Phụ kiện - Home GYM

Tấm đá boxing THOL KS001

1.500.000
Giảm giá!