Không có sản phẩm nào

Tổng cộng: 0 ₫

Whey blend

Whey blend

Thế nào là 1 whey protein tốt? Đây là 1 câu hỏi đặt ra cho tôi cách đây hàng chục năm. Và qua từng giai đoạn khác nhau của sự hiểu biết, từ nghiên cứu đến thực tiễn đã đưa đến những nhận định mang tính gia đoạn. Cũng như nhiều bạn ở đây, cách đây 10 năm tôi cho rằng whey protein isolate là loại whey tinh khiết nhất, rồi whey blend, rồi concentrate ... Và bị cuốn theo hàng đống bài viết trên internet tôi càng củng cố cho nhận định của mình. Điều đó đến bây giờ vẫn đúng, nhưng chưa đủ. Xem tiếp...

Grid  List 
Grid  List