THOL – Thực phẩm bổ sung thể hình, phụ kiện tập GYM VIP

{{block class=”Sm\ImageSlider\Block\ImageSlider” template=”Sm_ImageSlider::default.phtml”}}
{{block class=”Magento\\Cms\\Block\\Block” block_id=”static-image-1″}}

{{block class=”Magento\\Cms\\Block\\Block” block_id=”h1-banner2″}}

Sản phẩm khuyến mãi

{{widget type=”Magento\CatalogWidget\Block\Product\ProductsList” title=”Sản phẩm khuyến mãi” show_pager=”0″ products_count=”8″ template=”Magento_CatalogWidget::product/widget/content/grid.phtml” conditions_encoded=”a:2:[i:1;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Combine`;s:10:`aggregator`;s:3:`all`;s:5:`value`;s:1:`1`;s:9:`new_child`;s:0:“;]s:4:`1–1`;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Product`;s:9:`attribute`;s:3:`sku`;s:8:`operator`;s:2:`()`;s:5:`value`;s:33:`LIPO6B, AMINOLEAN70, QuadraLean-v`;]]”}}

Protein tăng cân

{{widget type=”Magento\CatalogWidget\Block\Product\ProductsList” title=”Protein & tăng cân” show_pager=”0″ products_count=”12″ template=”Magento_CatalogWidget::product/widget/content/grid.phtml” conditions_encoded=”a:2:[i:1;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Combine`;s:10:`aggregator`;s:3:`any`;s:5:`value`;s:1:`1`;s:9:`new_child`;s:0:“;]s:4:`1–1`;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Product`;s:9:`attribute`;s:3:`sku`;s:8:`operator`;s:2:`()`;s:5:`value`;s:121:`isowhey, musclemass, RSPwhey, ISOJECT, SUPER-HUGE, MRERTD, MREB, RATION, leanmass7100, leanmass4000, ISOTOPE, LEANBODYRTD`;]]”}}

Năng lượng & sức khỏe

{{widget type=”Magento\CatalogWidget\Block\Product\ProductsList” title=”Năng lượng” show_pager=”0″ products_count=”12″ template=”Magento_CatalogWidget::product/widget/content/grid.phtml” conditions_encoded=”a:2:[i:1;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Combine`;s:10:`aggregator`;s:3:`all`;s:5:`value`;s:1:`1`;s:9:`new_child`;s:0:“;]s:4:`1–1`;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Product`;s:9:`attribute`;s:3:`sku`;s:8:`operator`;s:2:`()`;s:5:`value`;s:158:`EAAplus-nutrex, AMINOLEAN, EAALIPO6BLACK, AMINOKEM, EVP-3D, ALPHAPUMP, BCAA-6000, OUTLIFT1, TOTALW, vitadapt, vitaminone, vitaminmultiplesport, goldomega3d3k2`;]]”}}

Giảm mỡ & giảm cân

{{widget type=”Magento\CatalogWidget\Block\Product\ProductsList” title=”Giảm cân – Đốt mỡ” show_pager=”0″ products_count=”6″ template=”Magento_CatalogWidget::product/widget/content/grid.phtml” conditions_encoded=”a:2:[i:1;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Combine`;s:10:`aggregator`;s:3:`all`;s:5:`value`;s:1:`1`;s:9:`new_child`;s:0:“;]s:4:`1–1`;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Product`;s:9:`attribute`;s:3:`sku`;s:8:`operator`;s:2:`()`;s:5:`value`;s:41:`LIPO6B-SF, LIPO6B, QuadraLean-v, lipo6cla`;]]”}} {{block class=”Magento\\Cms\\Block\\Block” block_id=”h1-banner3″}} {{block class=”Magento\\Cms\\Block\\Block” block_id=”block-blog”}} {{block class=”Magento\\Cms\\Block\\Block” block_id=”slider-brand”}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *