Hotline: 1900 2050

Email: sales@thol.com.vn

Giỏ hàng của tôi ()
Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Hỗ trợ tập lưng - Phụ kiện thể hình phục vụ cơ chế kéo - THOL

Các động tác kéo thường là các động tác tập nặng mà bàn tay chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi trong 1 khoảng thời gian dài và có nguy cơ gây tổn thương cột sống nghiêm trọng, do đó các thiết bị như bao tay, dây kéo lưng và đai mềm THOL sẽ rất hữu hiệu trong các bài tập này.

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Đang tải...
Vui lòng chờ...