Không có sản phẩm nào

Tổng cộng: 0 ₫

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Hỗ trợ tập lưng - Phụ kiện thể hình phục vụ cơ chế kéo - THOL

Các động tác kéo thường là các động tác tập nặng mà bàn tay chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi trong 1 khoảng thời gian dài và có nguy cơ gây tổn thương cột sống nghiêm trọng, do đó các thiết bị như bao tay, dây kéo lưng và đai mềm THOL sẽ rất hữu hiệu trong các bài tập này.

Grid  List 
Grid  List