Sự thay đổi thành phần cơ thể và sự thay đổi trong phân phối nước của cơ thể gây ra các phép đo thiếu chính xác khi các thành phần cơ thể được phân tích bằng công nghệ cũ. InBody với công nghệ độc quyền khắc phục hạn chế này bằng cách chảy đa tần số ngay lập tức cùng một lúc. Sự cải tiến này gọi là SMF-BIA, nó sẽ đảm bảo sự chính xác của quá trình và kết quả đo, InBody 770 tự hào được là thế hệ mới mang công nghệ cái tiến này.

InBody770 - chính xác ở mức độ nghiên cứu

Với sự tiến bộ công nghệ, InBody chứng minh bản thân như là thiết bị BIA chính xác nhất để đo thành phần cơ thể

Nghiên cứu cho thấy rằng InBody có mối tương quan cao với DEXA

Công nghệ InBody

Không sử dụng giá trị ước lượng

Thường thiết bị BIA tính vào các yếu tố ước lượng theo như loại hình cơ thể, tuổi tác và giới tính vàokết quả. InBody chỉ sử dụng trở kháng trực tiếp áp dụng cho từng đối tượng tế bào để cung cấp kết quả chính xác cho từng cá nhân

Đo trực tiếp từng phần cơ thể (BSM-BIA)

Một trong những giả định thường được lấy trong BIA là thân thể đo lường là một khối. Máy InBody sử dụng đo phân tích trở kháng điện sinh học trực tiếp từng phần (DSM-BIA), một công nghệ cấp bằng sáng chế, để đo chính xác cơ thể như 5 phần riêng biệt: tứ chi và thân.

Đa tần số với khoảng rộng

InBody sử dụng dòng điện đa tần số để thâm nhập vào màng tế bào và chính xác phân tích nước trong tế bào và nước ngoại bào. Bằng việc sử dụng tần số đơn giản, InBody đo chính xác nước tổng số cơ thể, do đó, rất hữu ích trong việc phân tích sự phân phối nước mất cân bằng trong cơ thể. Đặc biệt, InBody 770 sử dụng đồng thời đa tần số và nó làm cho độ chính xác của các kết quả cao hơn.

Điện cực 8 điểm tiếp xúc với Điện cực ngón cái

Mở rộng phạm vi của các ứng dụng InBody

Bằng cách kết nối InBody của bạn 770 qua Wifi hoặc Bluetooth, bạn có thể kiểm soát InBody từ xa. Tiết kiệm thông tin cá nhân và quản lý các cuộc hẹn với dịch vụ email.

Lưu trữ danh sách người dùng bằng phần mềm quản lý Lookin’ Body.

Các tính năng mở rộng như máy BSM, máy BPBIO, và máy quét mã vạch cho phép InBody770 áp dụng trên nhiều lĩnh vực khác.